Föreningen har valt att köpa in verktyg som du som boende kan låna i föreningen. Denna lista är föränderlig.

Aktuell lista hittar du här.

Kontakta vaktmästare Emil Wiklund om du behöver låna något.