Kulör på våra byggnader
Rosa S1005-Y80R Akrylat
Blå 2010-R90B Akrylat
Röd 5050-Y80R Akrylat
Vit 0502-Y Akrylat
Ytterdörrar 6030-Y70R

Nyckel till säkringsskåpet 
Finns hos någon i vaktmästargruppen. Ordföranden och vice ordföranden har också nyckel.

Värmeåtervinningssystemet (spisfläktarna)
Ventilationsaggregat RDKB för systemet REXONET
Totaleffekt 750 W
Elementeffekt 600 W
Motoreffekt 150 W
220 V ~ 50 Hz

Buss
8 Tomtebo – Vasaplan – Östra Ersboda och omvänt
1 Umedalen – Vasaplan – Östra Ersboda

Har du låst ut dig/tappat nyckel?
Ingen av styrelsemedlemmarna förfogar över huvudnyckeln till Skogsgläntans  lägenheter, den förvaras på Riksbyggens kontor. Om du behöver få din lägenhet akut upplåst skall Securitas kontaktas på telefonnummer 090-12 60 09.

Kostnaden för upplåsning står du själv för.