Föreningen är beroende av att du som medlem och boende kan tänka dig stötta föreningen med din tid och engagemang – framför allt för att kunna skapa det där lilla extra. Årsstämman beslutade redan 2023 att införa arvoderade arbetsgrupper. I år blir de verklighet.

Här nedan hittar du en beskrivning av de arbetsgrupper som finns i nuläget. Styrelsen hoppas att du hittar något som intresserar dig!

Är du intresserad av någon post? Fyll i det här formuläret senast den 3 augusti. Om det finns fler intresserade än antalet platser kommer styrelsen att utse personerna.

Gruppansvarig (1st)

Denna post kommer vara en ledamot/suppleant i styrelsen som agerar som en länk mellan styrelsen och de olika arbetsgrupperna.

 • Beslutar vad de olika arbetsgrupperna får göra. Hen kan dela ut arbeten eller godkänna arbeten som grupperna föreslår.
 • Inhämtar även rapporter över vilket arbete arbetsgrupperna har utfört. 
 • Ansvarig för tidrapportering för de olika arbetsgrupperna.    
 • Har mandat att bestämma om ett arbete som en grupp vill göra ska utföras eller ej utan att ta frågan vidare till styrelsen. Maxbelopp per arbete får inte överstiga 5 000 kronor per arbete inklusive material. Om det är större arbeten ansvarar gruppansvarig för att ta med frågan till styrelsen för att få ett beslut där.

Kvartersgårdsansvarig (1st)

 • Håller sig uppdaterad med bokningarna, delar ut kontrakt och nycklar.
 • Ansvarar för att kontrollera att lokalen och övernattningsrum är städade utifrån Checklista egenkontroll: städning som hyresgästerna fyller i efter varje uthyrning.
 • Tvättar trasor, handdukar och golvmoppar vid behov.
 • Meddelar gruppansvarig om inköp behöver göras.
 • Meddelar gruppansvarig om något går sönder.
 • Meddelar gruppansvarig om en hyresgäst behöver faktureras gällande städning eller skador.

Bastuansvarig (1st)

 • Ansvarar för att bastuavgiften betalas in av alla som använder bastun.
 • Ansvarig för ett nyckelregister över bastun samt hanterar utlån och inhämtning av bastunyckel.
 • Kontrollerar att de som nyttjar bastun lämnar den städad och i fint skick. Har mandat att ta tillbaka nyckeln om någon missköter sig.
 • Ansvarig kontrollerar skicket på bastu och meddelar styrelsen om underhåll behöver göras.

Intern revisor (1st)

Intern revisor väljs av stämman, vilket innebär att det går bra att intresseanmäla sig nu inför nästa årsstämma men du kommer inte att ha något mandat detta år.

 • Delta på bokslut samt budgetgenomgång.
 • Läsa årsredovisning.
 • Läsa igenom mötesprotokoll, kontrollera att det finns beslut om summor. Har rätt att begära ut fakturor för att dubbelkolla.
 • Har rätt att vara med på styrelsemöten.

Kolonilottsansvarig (2st)

 • Fördela lediga odlingslotter till intresserade.
 • Ansvarar för att avgiften betalas in till föreningens Swish.
 • Ansvarar för att köpa in redskap som saknas.
 • Ansvarar för att redskap hålls i brukbart skick.
 • Kan göra utlägg för inköp upp till och med 1 000 kronor för att ersätta trasiga redskap.
 • Ansvarar för att säga upp lotter som inte odlas eller missköts.
 • Upprätthålla kölistan.

Fritidsgruppsansvarig (2st)

 • Hjälpa till med exempelvis fika och lotterier inför och under städdagar.
 • Anordna ett par aktiviteter för boende under året. Till exempel luciafika, pub-kväll, filmkväll.

Trädgårdgruppansvarig (2st)

 • Komma med förslag på vad som ska göras på städdagen.
 • Hålla efter rabatter på området samt byte av växter vid behov.
 • Göra nyplanteringar.
 • Har mandat att åtgärda överväxt om något missköts av de boende. 

Vaktmästare (2st)

 • Ansvarar för underhållsarbetet på föreningens gemensamma ytor och utrymmen. Detta arbete kan till exempel vara utomhusbelysning, huvudsäkringar, motorvärmare, garage, soprum, förråd eller något i våra gemensamma tvättstugor. Vaktmästare utför inte några arbeten inne hos boende.
 • Hjälpa till att bedöma var ansvarsbördan ligger vid fel för att veta vem som ska kontaktas. Till hjälp av bedömning ska foldern Vem svarar för underhållet? från Riksbyggen användas.

Valberedning (3st)

Valberedningen väljs av stämman, vilket innebär att det går bra att intresseanmäla sig nu inför nästa årsstämma men du kommer inte att ha något mandat detta år.

 • Att i nära anslutning till stämman hålla ett första möte där ni kommer överens om mål, riktlinjer och hur ni vill jobba. Utse en sammankallande och meddela detta till styrelsen.
 • Vara förtrogen med stadgarna. 
 • Följa med i styrelsens arbete, delta gärna på möten eller läs protokollen för att få kunskap om vilka frågor den arbetar med och vilket engagemang de olika styrelseledamöterna bidrar med.
 • Följa upp de nyvalda och fråga hur väl de kommit in i styrelsearbetet. 
 • Inför årsstämman (januari) fråga sittande styrelse gällande omval. 
 • Samla in nomineringar i föreningen samt förbereda ett förslag till styrelse senast en månad innan årsstämman.
 • Delta på årsstämman och presentera förslaget. 
 • Locka folk till årsmötet.

Webbsideansvarig (1st)

 • Uppdaterar informationen på hemsidan vid behov.
 • Ansvarar för att administrera Facebook-gruppen.
 • Ansvarar för att administrera Min Föreningsapp.
 • Ansvarar för layout av hemsidan i samråd med gruppansvarig.
 • Sköta kontakt med one.com gällande hemsidan.
 • Meddela gruppansvarig om något uppstår.