För barnen
Det finns en lekplats med gungor, gungbräda och klätterställning vid kvarterslokalen. Marken under gungor och klätterställning är fylld med stötdämpande träflis som till skillnad från sand inte drar till sig katter.

Det finns ytterligare en lekplats med gungor, sandlådor, klätterställningar och ritade hopphagar bortanför vårt kolonilottsområde.

Samtliga lekparker besiktas och underhålls regelbundet.

Gräsytan mellan husen och koloniområdet brukar användas för ex. fotboll, brännboll och kubbspel.

Inne i skogen, nedanför lekparken till höger om gamla fotbollsplanen finns två bra pulkbackar. Gå på upptäcktsfärd!

Övriga aktiviteter du kan hitta i området är bland annat ett elljusspår, boulebana och en äventyrslekpark. Äventyrslekparken finns bara 500 m bort, följ gångvägen nedanför lekparken vid kolonilotterna, åt vänster ca 200 meter och sväng höger. Boulebanan  finns vid kolonilotterna. Elljusspåret hittar ni i skogspartiet bakom kolonilotterna. Det är ett fyra kilometer långt elljusspår (4.11 km) för löpning och skidåkning. I övrigt finns annars finns många fina gång- och cykelbanor för promenad, löprunda eller cykeltur.

Vi har tidigare haft en föräldragrupp med syfte att hitta på något för barnen. Kanske film- eller pysselkvällar, lite lagsporter – fotboll, brännboll m.m. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att få igång en sådan ideell grupp igen.

sop

Soprummen
Kvarteret har en garagebyggnad i vardera väderstreck; norr, söder, öst och väst. Det finns ett soprum i änden av varje garage och det är sopsortering som gäller.

Det är INTE tillåtet att lämna grovsopor som möbler, elektronik eller byggskrot där. Sådana sopor tar inte sophämtarna med sig, utan vi tvingas beställa extra bortforsling av sådant. Den kostnaden tvingas vi alla boende stå för, pengar som vi hellre använder till något annat roligare.

Vår och höst har vi städdag på området. En bra dag att lära känna sina grannar. Man gör det man kan och orkar.

Föreningens allmänning
All mark utanför husen är föreningens gemensamma område (allmänning) och får nyttjas av alla boende och gäster. Det ”ingår ingen egen mark” till lägenheterna även om man bor på bottenvåningen. Detta är för allas trivsel, för att man skall kunna röra sig fritt inne på området, leka och kunna ägna sig åt uteaktiviteter.

Gräsytorna klipps av Riksbyggens personal, men om man till exempel med planteringar eller annat försvårat åtkomsten till gräset, så får den boende sköta denna klippning själv. Detta gäller exempelvis de små gräsplättar man finner på entrésidan på områdets radhus. Det finns en gräsklippare i hobbyrummet avsedd för egen klippning, ställ genast tillbaka den när du är klar så att inte folk behöver springa runt hela kvarteret för att hitta den.

Den lilla innerskogen är vår förenings främsta karaktär och signum, och vi är mycket måna om den. Den skänker skugga och lummighet under heta högsommardagar, och de som ställt ut ett fågelbord blir överraskad över alla arter man kan få se.