Inne på Brf Skogsgläntans område finns totalt fyra parkeringsområden med tillhörande garage. 

Allt som rör parkering, sköter du via Mitt Riksbyggen –> Bilplatser & Förråd

Olika typer av parkeringsplatser
Förhyrda parkeringsplatser (med eluttag): Varje hushåll med bil förutsätts hyra sin egen parkeringsplats. Det finns parkeringsplatser så det räcker till alla hushåll.

Garageplatser: Räcker inte till alla boende, utan man får ställa sig i kö för dessa. Kötiden är oftast över ett år, är du nyinflyttad och vill ha garage i rimlig tid – anmäl detta!

GästplatserAvsedda för gäster och inte för Skogsgläntans boende. Ett fordon registrerat på en Skogsgläntanadress riskerar kontrollavgift om den ställs på en gästparkering. 

All parkering inne på bostadsområdet är förbjuden oavsett tid på dygnet, detta gäller även fordon med kommunens handikapptillstånd! Det är dock tillåtet att köra in bilen för i- och urlastning, och man riskerar inte kontrollavgift så länge aktivitet pågår. Därefter skall bilen avlägsnas utan dröjsmål.

parkering
Fördelningen av parkeringsplatser

(A) Parkering Norra: Garageplatser nr 731-740. Förhyrda platser
nr 902-913. Parkeringen är försedd med en gästplats. 

(B) Parkering Östra: Garageplatser nr 701-710. Förhyrda platser
nr 914-924 samt plats nr 982. Parkeringen är försedd med två gästplatser. 

(C) Parkering Västra: Garageplatser nr 721-730. Förhyrda platser
nr 940-979. Inga gästplatser.

(D) Parkering Södra: Garageplatser nr 711-720. Förhyrda platser
nr 928-937. Parkeringen är försedd med två gästplatser.

Skogsparkeringen
24-timmarsparkering : 
Vid vändplanen på Ersbodavägen finns Skogsparkeringen. Halva denna parkering utgör 24-timmarsplatser för gäster. Ett fordon registrerat på en Skogsgläntanadress riskerar kontrollavgift om den ställs på gästparkeringshalvan.

Husvagnsparkering: Andra halvan av parkeringen består av förhyrda, lite bredare parkeringsplatser utan eluttag avsedda för husvagnar, husbilar, släp och liknande. Platserna kan hyras enbart av Skogsgläntans boende, och fordonet som ställs upp på dessa platser skall vara registrerat på en Skogsgläntanadress. Om du som hyrt en sådan här plats vill upplåta den till en tillfällig besökare med husvagn, eller om du lånat ett släp som du vill parkera här – bör du kontakta styrelsen för parkeringstillstånd.

Övrigt
Står du i kö till garage, bil- eller husvagnsplats, som Riksbyggen sköter kö/uthyrning av, så kan du sedan april 2017 själv bevaka platser och anmäla intresse till dem. För att ställa sig i kö och/eller få erbjudanden om lediga platser, börjar du med att (om du inte redan har ett) skapa ett konto på Mitt Riksbyggen. Därefter skapar du en prenumeration för att få mejl om lediga platser. Dessa anmäler du sedan intresse till. Den med flest antal dagar i kö som har anmält intresse, får platsen. 

Saknar du parkeringsplats och står i kö? Kontakta ordförande Johannes Lundberg, 079-347 31 32.

Övervakningen sköts av Securitas (tel 090-12 60 09) som kontaktas vid felaktig parkering eller om man tycker sig ha fått en felaktig p-bot. Brf Skogsgläntans styrelse upphäver inga kontrollavgifter såvida de inte är uppenbart felaktiga. Ovanstående regler gäller utan undantag.