Inne på BRF Skogsgläntans område finns totalt fyra parkeringsytor med tillhörande garage. Dessa parkeringsytor innehåller förhyrda parkeringsplatser för boende och gästplatser. Samtliga gästplatser är betalparkeringar via Parkster. På dessa betalplatser får även boende stå, under förutsättning att parkeringsavgiften betalas.

Förhyrda parkeringsplatser med motorvärmaruttag finns så att det räcker en till varje lägenhet. Elbilar får ej laddas via den vanliga motorvärmarstolpen. Ansökan om att installera laddbox kan göras till styrelsen.

Garageplatser finns inte till alla lägenheter, utan du får ställa dig i kö för dessa. Kötiden är oftast över ett år. Är du nyinflyttad och vill ha garage i rimlig tid – anmäl detta!

Skogsparkeringen finns vid vändplanen på Ersbodavägen. Halva denna parkering utgör betalparkeringsplatser för boende och besökare. Vem som helst kan alltså parkera på dessa platser. 

Andra halvan av skogsparkeringen består av förhyrda, lite bredare parkeringsrutor utan eluttag avsedda för husvagnar, husbilar, släp och liknande. Husvagnsplatserna kan enbart hyras av BRF Skogsgläntans boende, och fordonet som ställs upp på dessa platser skall vara registrerat på en Skogsgläntanadress. 

Om du som hyrt en sådan här plats vill upplåta den till en tillfällig besökare med husvagn, eller om du lånat ett släp som du vill parkera här bör du kontakta styrelsen för parkeringstillstånd.

För att beställa parkeringsplats, garageplats eller husvagnsplats loggar du in på Mitt Riksbyggen → Köportalen.

Övervakningen av parkeringsplatser och området sköts av Securitas.

Om du av en godtagbar anledning behöver parkera din bil i strid med parkeringsbestämmelserna kontakta då – senast 48 timmar före tilltänkt parkeringstillfälle – föreningens ordförande för att eventuellt kunna få ett särskilt parkeringsbevis. Detta parkeringsbevis utfärdas dock aldrig retroaktivt då en parkeringsbot redan är ett faktum.

BRF Skogsgläntans styrelse upphäver inga böter med undantag för de som är uppenbart felaktiga. Bevisbördan att den är felaktig ligger hos den som fått boten.

parkering
Fördelningen av parkeringsplatser

(A) Parkering Norra: Garageplatser nr 731-740. Förhyrda platser
nr 902-913.

(B) Parkering Östra: Garageplatser nr 701-710. Förhyrda platser
nr 914-924 samt plats nr 982. Parkeringen är försedd med två gästplatser. 

(C) Parkering Västra: Garageplatser nr 721-730. Förhyrda platser
nr 940-979. Inga gästplatser.

(D) Parkering Södra: Garageplatser nr 711-720. Förhyrda platser
nr 928-937. Parkeringen är försedd med två gästplatser.

Övrigt
Saknar du parkeringsplats och står i kö? Kontakta föreningens ordförande Johannes Lundberg, 079-347 31 32.

Är du intresserad av att installera en laddbox? Kontakta styrelsen via mejl, styrelsen@skogsglantanumea.se. Dagsaktuell kostnad är en fast avgift (utöver den ordinarie månadskostnaden) om 200kr/månad samt rörlig kostnad för förbrukning om 1,5kr/kWh.