Här hittar ni olika typer av dokument som kan vara bra att ha. De är sorterade under rubrikerna Medlem och Föreningen

Medlem
Ansökan om andrahandsuthyrning
Skickas till: Riksbyggen Servicecenter, Box 540, 721 09  Västerås

Ansökan autogiro för månadsavgiften.
Skickas till: Riksbyggen Servicecenter, Box 540, 721 09  Västerås

Ansökan om medlemskap (Vid t ex gåvobrev, bodelningsavtal, arvskifte, eget avtal)
Skickas till: Riksbyggen Servicecenter, Box 540, 721 09  Västerås

Överlåtelseavtal
Skickas till: Riksbyggen Servicecenter, Box 540, 721 09  Västerås

Bostadsrättsförsäkring – du har en försäkring i Folksam

Medlemsfullmakt årstämma – tas med till årsstämma

Reparationstillstånd vid renovering av de delar som tillhör föreningen t ex i våtrum och kök med mera ska lämnas in till ordförande i föreningen.

Föreningen

Uthyrningsregler kvarterslokal/övernattningsrum

Stadgar

Underhållsansvar – Vem ansvarar för vad?

Vad händer vid överlåtelse?

Vägen till ett beslut

Årsredovisningar
2021
2020
2019
2018